Bộ Y tế vừa cấm tiêm gây tê tủy sống trong sinh mổ và đây là những lý do rùng mình

Các mẹ nghe tin gì chưa? Bộ Y tế vừa có văn bản cấm dùng phương pháp gây tê tủy sống trong mổ lấy thai đó. Đó, các mẹ xem, em nói cái cách này có vấn đề mà các mẹ cứ bảo không sao. Trước đây em cũng từng lập một topic nói mình bị di chứng thần kinh sau khi tiêm gây tê tủy sống lúc mổ đẻ mà có mẹ nào chịu tin em đâu. Đợt đó còn [...]

Đọc tiếp...